Dijabetes

Dijabetes

 

Diabetes mellitus, grčko-latinska složenica za šećernu

bolest, označava skupinu metaboličkih poremećaja

čija je osnovna karakteristika hiperglikemija odnosno

povećana razina glukoze u krvi. Poremećen

metabolizam glukoze nastaje uslijed manjkavog

djelovanja inzulina, a

ono je posljedica ili poremećaja u izlučivanju inzulina,

ili poremećaja

njegovog djelovanja, ili kombinacije navedenog.

 

U skladu sa sve nezdravijim životnim stilom koji

podrazumijeva sve nekvalitetniju i zagađenu prehranu,

sve veći nedostatak tjelesne aktivnosti, različita                                                                                                    Homeopatija ONLINE - dijabetes

zraćenja, vakcine, sve više svakodnevnog stresa i sve duži životni vijek, ponaša se i epidemiologija šećerne

bolesti:

unazad desetljeća prati se izraziti trend povećanja

učestalosti šećerne                                                                                                                                                      

bolesti, a statistička predviđanja govore da će u slijedećih 15 godina ta učestalost porasti za još 50%!

Tipovi dijabetesa

Zbog različite kliničke slike, danas razlikujemo nekoliko oblika šećerne

bolesti:

                                 

                                                                                        1.        dječji dijabetes (od 0. do 14. godine)

                                                                                        2.        juvenilni dijabetes (od 15. do 24. godine)

                                                                                        3.        adultni dijabetes (od 25. do 64. godine)

                                                                                        4.        tzv. "starački" dijabetes (od 65. godine do kraja života)

 

                                                                                       Stručnjaci razlikuju još neke tipove šećerne bolesti:

                                                                                        1.        endokrini dijabetes, u vezi sa bolestima žlijezda sa unutrašnjim                                                                                                              lučenjem (endokrine žlijezde);

                                                                                        2.        pankreatički ili pankreatogeni dijabetes, povezan sa bolestima                                                    Homeopatija ONLINE - dijabetes                       gušterače (pankreasa);

                                                                                        3.        jatrogeni dijabetes, koji nastaje kod osoba liječenih pojedinim                                                                                                                vrstama lekova;

                                                                                        4.        jetreni (hepatogeni) dijabetes, kod osoba sa tešim oštećenjima jetre,                                                                                                      itd.

   

Dijabetes tip 1

Tip 1 je najteži oblik šećerne bolesti i nastaje jer stanice pankreasa (beta stanice) u veoma maloj količini proizvode, ili uopšte ne proizvode insulin. Može nastati u svim starosnim dobima, ali u najvećem broju slučajeva se pojavljuje kod djece i mladih. Terapija insulinom se primenjuje od prvoga dana.

 

Dijabetes tip 2

Tip 2 je najrasprostranjeniji oblik šećerne bolesti svugdje u svijetu. Pankreas osoba obolelih od tipa 2 proizvodi insulin, ali u nedovoljnoj količini, ili je organizam stvorio rezistenciju (imunitet) na hormon insulina.

Sreće se kod svih uzrasta, ali u najvećem broju kod odraslih (nakon 40. godine), gojaznih i osoba starije dobi. Savremeni način življenja i svakodnevni tempo veoma pogoduju razvoju ovog tipa šećerne bolesti.

 

Dijabetes u trudnoći

Ovaj oblik šećerne bolesti je iniciran trudnoćom, tokom koje dolazi do promjene u hormonalnoj ravnoteži žene, što može dovesti do poremećaja u izlučivanju insulina, i samim tim, povećane vrednosti glukoze u krvi. Rizična grupa su žene starije od 25 godina, koje su bile gojazne i prije trudnoće, naročito one sa genetskim predispozicijama (mijazmima) za razvoj bolesti. Obično se vrednosti šećera stabiliziraju poslije porođaja. Međutim, žene koje su oboljevale od dijabetesa u trudnoći mogu kasnije biti podložne razvoju tipa 2.

Kako djeluje homeopatski pripravak na dijabetes?

Homeopatski preparat regulira izlučivanje inzulina i poboljša rad žlijezda, smanjuje stres (poboljša psihićko stanje oboljelog), regulira hormone, smanjuje želju za slatkim i uspostavlja narušenu ravnotežu u tijelu. 

Homeopatija daje dobre rezultate kod dijabetesa!

Kod problema sa dijabetesom su djelotvorni i pripravci napravljeni na bazi kineske tradicionalne medicine. Za detaljnu (individualnu) preporuku o proizvodima nas kontaktirajte!

Kvalitetni dodaci prehrani:

Divlja Spirulina i dijabetes

 

Dijabetičarima nedostaju važne hranjive tvari jer

moraju kontrolirati obroke. Ona im uravnotežuje

prehranu i važna je u jačanju tijela protiv slobodnih

radikala. Ublažuje ili sprječava štetu na otočićima

pankreasa-B-stanice; potiče i obnavlja gušteraču,

ispravlja poremećaj metaboličkih lipida. Flavonoidi u

spirulini mogu poboljšati funkciju gušterače. Organski

krom poboljšava toleranciju šećera za dijabetičare i

pad šećera u krvi i masnoću u krvi. Ako je funkcija

smanjenja šećera od mnogih lijekova, može se

Spirulina koristiti dugotrajno i nema nuspojava. Može

se koristiti kao regulator, pomaže smanjiti dozu lijeka,

koji koriste za snižavanje šećera, ublažiti njihove

nuspojave. Koristite najkvalitetniju spirulinu na                                                                                   Homeopatija - divlja spirulina i dijabetes

tržištu - absorpcija 98 !

Više...

IKAN i dijabetes

Više...

 

Zatražite homeopatski pregled

Zatražite Nutricionistički pregled

 

 

 

 

 

 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now